Brio

Om Brio

Vilket barn i Sverige idag har inte ett BRIO föremål i sin bokhylla eller leklåda? Det är fantastiskt att tänka och se vad de skapat över tid. Både taxen, bultbrädan och klossarna – för att inte tala om tågen! Vilka fantastiska leksaker. Kvalité som håller över generationer.

Vi älskar BRIO, det kan aldrig blir fel och alla barn älskar det.

Från och med 2014 tillverkas alla Brios träleksaker av FSC-certifierat trä.

Vi kommer alltid att fortsätta leka! Från Brio:

Flertalet studier betonar vikten av lek – särskilt ostrukturerad, fri lek. För spädbarn och småbarn är leken viktig för att stärka kroppen och stimulera hjärnan. När barnen blir äldre ökar leken deras förmåga att se saker ur olika perspektiv och det uppmuntrar till eget tänkande. På BRIO vill vi visa hur viktig leken är för utvecklingen och kreativiteten hos både barn och vuxna.

Under 2013 belönade vi forskaren Dr David Whitebread från Cambridge för hans studie “The importance of Play” (Vikten av lek) som fokuserar på barnens behov av att leka fritt för att växa och blomstra som människor. Studien betonar att alla typer av lek är nyttig och att barn behöver leka många olika lekar.

Tron på fri lek har alltid varit en hörnsten i vårt företags filosofi. Det är denna filosofi som vi alltid byggt våra produkter på. Och med varje ny dragleksak vi designar och varje ny järnväg som vi säljer fortsätter vi att hylla vikten av lek och inspirera det kreativa barnet som finns inom oss alla.

Visar alla 4 resultat